Zvanīt: +371 22022229
Aizvērt

Sīkdatņu cookie lietošana

Mūsu lapa izmanto sīkfailus (cookies), lai saglabātu informāciju par Jūsu veiktajām darbībām lapā un nodrošinātu Jums ērtu lapas attēlojumu. Vai piekrītat sīkfailu saglabāšanai?
Ziedu piegāde, info tālrunis: +371 22022229 birojs@rigasziedi.lv
23. jūnijs, Vārda dienu svin:
Līga

Rīgas Ziedi lietošanas noteikumi

Distances līgums

1.Šis līgums tiek slēgts starp SIA "Stratēģija 2020", reģ. Nr.44103145307, Juridiskā adrese: Dārziņu 10. līnija 11, Rīga, LV-1063, Pakalpojuma sniegšanas adrese: Tallinas iela 83, LV-1009, turpmāk tekstā Rīgas Ziedi un Pircēju, turpmāk tekstā Pircējs, kurš veic pasūtījumu Rīgas Ziedi interneta veikalā, kas atrodas interneta adresē https://www.rigasziedi.lv turpmāk tekstā Ziedu veikals.

2.Interneta Ziedu veikala darbību nodrošina un uztur Rīgas Ziedi.

3. Veicot pasūtījumu Ziedu veikalā, Pircējs apstiprina, ka ir iepazinies ar Ziedu veikala Lietošanas noteikumiem un Distances līgumu, kas pieejami interneta adresē https://www.rigasziedi.lv/lietosanas-noteikumi.

4.Pircējam ir tiesības saņemt Rīgas Ziedi veikalā piedāvātās preces un pakalpojumus pēc tam, kad Pircējs ir veicis attiecīgā pakalpojuma vai preces priekšapmaksu. Katras attiecīgās preces un pakalpojuma apraksts un cena ir norādīta preču katalogā pie katras preces. Visas cenas ir norādītas ar normatīvajos aktos paredzētajiem nodokļiem un nodevām.

5.Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci vai pakalpojumu, izvēloties vienu no Ziedu veikalā piedāvātajiem attālināto maksājumu veidiem.

6.Preču un/vai pakalpojumu apmaksas veikšana nozīmē pakalpojuma pasūtīšanas faktu un Pircēja neatsaucamu piekrišanu Noteikumiem.

7.Pēc pasūtījuma apmaksas Pircējs ir noslēdzis līgumu ar Rīgas Ziedi, kas nosaka abpusējas saistības un pienākumus.

8.Pircējam ir tiesības 14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas, nesniedzot skaidrojumus par atteikuma iemeslu, atdot preci atpakaļ Rīgas Ziedi veikalam. Atdodamā prece nedrīkst būt lietota, bojāta. Atteikuma tiesību izmantošana un preču atpakaļatdošana notiek saskaņā ar šādiem tiesiskajiem aktiem:

 • Patērētāju tiesību aizsardzības likums;
 • Ministru kabineta 2014. gada 20 maija noteikumi Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu".

 

9.Preču atpakaļatdošanas tiesības netiek attiecinātas uz grieztajiem ziediem, ziedu pušķiem, ziedu kompozīcijām un telpaugiem. (MK noteikumi Nr. 255, 22.4. p.).

10.Rīgas Ziedi ir tiesības vienpusēji anulēt pasūtījumu un atgriezt Pircējam pilnu pasūtījuma maksu, ja no Rīgas Ziedi neatkarīgu apstākļu dēļ pasūtījuma izpilde nav iespējama. (Piemēram, pasūtītā prece nav pieejama ilgāk par 30 dienām, vai tai beigusies ražošanas sezona)

Ziedu kopšanas rekomendācija.

SIA Rīgasd Ziedi vienmēr piegādā svaigus un klvalitatīvus ziedus, ziedu mūža ilgums pēc nodošanas adresātam ir atkarīgs no apstākļiem kādos tie tiks uzglabāti. 

Lai ziedi ilgāk saglabājas svaigi, rekomendējam pirms ziedu ievietošanas ūdenī, apgriezt kātiņu galus, mainīt ūdeni vāzē ne retāk kā reizi divās dienās. Pirms svaiga ūdens ieliešanas vāzē, to izmazgāt un kārtīgi izskalot, lai nepaliek mazgāšanas līdzekļa atliekas. Novietot ziedus telpā vietā, kur tie netiek pakļauti tiešiem saules stariem, krasām temperatūras svārstībām (piemēram, virtuvē). Lūdzu pievērsiet uzmanību, lai ūdenī ievietotā ziedu kātu daļa būtu attīrīta no lapām, jo lapu atrašanās ūdenī izraisa pūšanas procesu.

SIA "Stratēģija 2020" personas datu apstrādes noteikumi

Spekā no 25.05.2018

Šajos Personas datu apstrādes noteikumos, turpmāk tekstā – Noteikumi–, ir aprakstīta kārtība, kāda SIA "Stratēģija 2020" apstrādā personas datus.
šie Noteikumi ir piemērojami, ja Klients izmanto, ir izmantojis vai ir izteicis velēšanos izmantot SIA "Stratēģija 2020" sniegtos pakalpojumus, vai ir citā veidā saistīts ar SIA "Stratēģija 2020" sniegtajiem pakalpojumiem, tai skaitā attiecības ar Klientu, kas nodibinātas pirms šo Noteikumu spēkā stāšanās.

1.Personas datu apstrādes definīcija.

 • Klients ir jebkura fiziska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus SIA "Stratēģija 2020" sniegtos pakalpojumus vai ir jebkādā citā veidā saistīts ar tiem.
 • Personas dati ir jebkura ar Klientu tieši vai netieši saistīta informācija.
 • Apstrāde ir jebkura ar Personas datiem veikta darbība (tai skaitā vākšana, ierakstīšana reģistros un grāmatvedības uzskaites programmā, glābašana, mainīšana, saziņa, pieprasījumu veikšana, u.tml.).

2.Personas datu kategorijas.

 • Identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta dati (piemēram, pase, ID karte), bankas konta numurs.
 • Kontaktinformācija, piemēram, adrese, talruņa numurs, e-pasta adrese, saziņas valoda.

3.Personas datu apstrādes mērķi un pamats.

 • 3.1. Lai nodrošinātu kvalitatīvu klienta pasutījuma izpildi un pasutīto preču piegādi uz klienta noradīto adresi, tadā veidā nodrošinot abpusēju līgumsaistību izpildi.
 • 3.2. Lai veiktu grāmatvedības uzskaiti atbilstoši Latvijas Republikas likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
 • 3.3.Lai realizētu uzņēmuma likumiskās intereses, ievērojot datu subjekta pamattiesības un brivības.
 • 3.4. Personas dati var tikt nodoti trešajām personām parādu piedziņas veikšanai.
 • 3.5.Informatīvu materiālu nosūtišanai uz e-pasta adresi, ja klients ir piekritis to saņemšanai.

4.Piekļuve personas datiem un to glabāšana.

 • 4.1.Personas dati tiek uzglabāti grāmatvedības uzskaites programmā un ir aizsargāti ar drošu paroli.
 • 4.2. Personas dati ir pieejami SIA "Stratēģija 2020" darbiniekiem darba uzdevumu veikšanai un pasūtijumu izpildei.

5.Datu izpaušana.

Dati var tikt izsniegti tiesībsargajošam iestādem pamatojoties uz kompetentas valsts amatpersonas likumīgu pieprasījumu.

6.Personas datu glabāšanas ilgums.

Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams klienta pasūtijumu izpildei. Personas datu glabāšanas periods paredzēts saskaņā ar likumā “Par grāmatvedību” noteiktajiem termiņiem.

7.Personas datu subjekta tiesības.

Fiziskām personām ir tiesības pieprasīt un parbaudīt jebkādus ar sevi saistītus personas datus, pieprasīt, izlabot, dzest vai papildināt nepareizi norādītos datus, aizliegt izmantot savus datus mērķiem, kas nav saistīti SIA "Stratēģija 2020" pakalpojumu sniegšanu, kā arī citās normatīvajos aktos paredzētas datu subjekta tiesības.

Ziedu veikals.

Interneta veikals "Rīgas Ziedi" ir publiski pieejama interneta vietne, kas paredzēta ziedu, dāvanu un citu preču un pakalpojumu iegādei internetā. Ziedu veikals ir pieejams interneta adresē: https://www.rigasziedi.lv.

Ziedu veikala pārvalde.

Vietnes pārvaldnieks un pieejamo pakalpojumu nodrošinātajs ir SIA "Stratēģija 2020", reg. Nr. 44103145307,  turpmāk tekstā Rīgas Ziedi. Vietnē https://www.rigasziedi.lv pieejamo pakalpojumu lietošanas noteikumi, nosacījumi un ierobežojumi, kā arī sankcijas par šo noteikumu neievērošanas gadijumā, ir saistoši visiem tās lietotājiem, apmeklētajiem un pakalpojumu saņēmējiem.

Intelektualāis īpašums.

Vietnes saturs ir Rīgas Ziedi intelektuālais īpašums, tā kopēšana, pavairošana un pārpublicēšana bez Rīgas Ziedi rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

Preču un pakalpojumu pasūtīšana

Jebkurš vietnes https://www.rigasziedi.lv apmeklētajs bez ierobežojuma var pasūtit un apmaksāt vietnē pieejamās preces un pakalpojumus.

Ziedu pasūtišana pa telefonu.

Ziedu piegādes pasūtijumu iespejams veikt ari telefoniski, zvanot uz telefona numuru +371 22022229; šajā gadījumā veikala darbinieks pieņems pasūtijumu telefoniski.

Ziedu piegādi veic Rīgas Ziedi kurjers. Ziedu piegāde tiek veikta katru dienu, ari brīvdienas un svētku dienās.

Ziedu piegāde Rīgā

Rīgā ziedu piegāde tiek veikta pasūtijuma dienā 2 stundu laikā no pasūtījuma apmaksas brīža, no plkst. 09.00 lidz 21.00 lidz 23.00 , ar nosacījumu, ka pasūtijums veikts un apmaksats lidz šis dienas plkst. 19.00. Atkarībā no izvēlētā piegādes reģiona tiek piemērota piegādes maksa.

Ziedu piegāde ārpus Rīgas.

Ziedu piegāde ārpus Rīgas (Ādaži, Jūrmala, Babīte, Carnikava, Garkalne, Ikšķile, Ķekava, Mārupe, Piņķi, Ogre, Olaine, Salaspils, Ulbroka u.c.) tiek veikta pasūtijuma dienā 3–4 stundu laikā no pasūtijuma apmaksas brīža, no plkst. 09.00 līdz 23.00, ar nosacījumu, ka pasūtijums veikts un apmāksats līdz šīs dienas plkst. 19.00. Ziedu piegāde  tiek veikta par maksu. Piegādes maksa atkarīga no piegādes vietas, nedēļas dienas un laika.

Ziedu piegāde uz https://www.rigasziedi.lv neminētiem reģioniem.

Ziedu piegāde ārpus SIA "Stratēģija 2020" piedāvatājiem piegādes reģioniem ir iespejama tikai atsevišķi vienojoties ar operatoru, zvanot uz telefona numuru +371 22022229 vai izmantojot veikala saziņas veidlapu.

Ziedu piegāde ārpus ziedu veikala darba laika.

Piegādes citā jūsu noradītaja laikā un vietā jāsaskaņo, izmantojot ziedu veikala saziņas veidlapu vai zvanot uz telefona numuru +371 22022229. Vajadzības gadījumā ar jums sazināsies veikala darbinieks, lai precizetu pasūtijuma izpildes detaļas.

Precīza ziedu piegādes izpilde.

Ziedi vai citas preces tiek piegādātas uz pasutijumā noradīto adresi, pasūtījumā norādītajā piegādes laikā. Precīza pasūtījuma termiņa izpilde iespējama, ja tiek veikta savlaicīga pasūtījuma apmaksa, norādīta precīza piegādes adrese, kontakttelefons, e-pasts, ārdurvju kodi (ja tādi ir), biroja vai uzņēmuma nosaukums un cita piegādei nepieciešamā informācija. Norādītajos piegādes termiņos iespējamas nobīdes, intensīva satiksme, neparedzētas situācijas var nedaudz ietekmēt piegādes termiņus.

Ziedu piegādes cena.

Piegādes cenu iespējams uzzināt, ievietojot preci grozā un izvēloties nepieciešamo piegādes datumu, vietu un laiku. Piegādes maksa tiek aprēķināta automātiski un ir redzama tiklīdz pasūtījuma formā tiek ievadīta piegādes adrese. Īpašajos ziedu piegādes datumos, Svētā Valentīna diena, 8. marts, Mātes diena, visos reģionos tiek piemērota piegādes maksa.

Rīgas Ziedi darba laiks.

https://www.rigasziedi.lv pieņem pasūtījumus katru dienu, 24 stundas diennaktī. Pēc plkst. 19.00 iespēja pasūtīt ziedu piegādi šajā dienā tiek deaktivēta. Pēc plkst. 19.00 ziedu piegādi iespējams pasūtīt uz nākamo un turpmākajām dienām. Sestdienās iespēja pasūtīt ziedu piegādi šajā dienā tiek deaktivēta plkst. 14.00, Svētdienās ziedu piegādi iespējams pasūtīt tikai uz nākamo un turpmākajām dienām.

Svētkos ziedu viekala darba laiks var būt maninīts.

Īpašie ziedu piegādes datumi.

Latvijā plaši svinamās dienās, piem., 14. februāris (Valentīndiena), 8. marts, Mātes diena, Ziemassvētki, populāru vārdu dienas, iespējama ziedu piegādes laika aizkave pēc pasūtījumā norādītā vēlamā piegādes laika. Par īpašiem ziedu piegādes datumiem var tikt uzskatītas pirmssvētku un pēcsvētku dienas.

Pasūtījuma apmaksa.

Interneta ziedu veikals Rīgas Ziedi piedāvā apmaksas veidus:

 • Izmantojot Montonio vienoto maksājumu sistēmu, kas nodrošina VISA, MASTERCARD, Swedbank, Citadele, SEB, Luminor un Revolut  banklink maksājumus.
 • Pārskaitījums (Saņemsiet e-pastā priekšapmaksas rēķinu);
 • Skaidrā naudā, saņemot ziedus personīgi.

Ja pasūtījums veikts telefoniski, uz Jūsu norādīto e-pastu tiks nosūtīts priekšapmaksas rēķins, kura apmaksu varat veikt no jebkuras bankas vai internetbankas. Norēķini skaidrā naudā iespējami, ja pasūtītājs pats ir ziedu saņēmējs. Ziedu un/vai citu preču, pakalpojumu pasūtījuma apmaksa tiek uzskatīta par veiktu brīdī, kad nauda saņemta SIA "Stratēģija 2020" norēķinu kontā.

Konfidencialitāte.

Ziedu veikals Rīgas Ziedi garantē saņemto personas datu apstrādi, uzglābāšanu un neizpaušanu trešajām personām atbilstoši Latvijas Republikas likumos un tiesiskajos aktos noteiktajām prasībām.

Saziņa.

Pasūtījumu pieņemšanas brīdī saņemtās apmeklētāju un pircēju e-pasta adreses, telefonu numuri, pasta adreses tiks izmantotas tikai un vienīgi saziņai ar preču un/vai pakalpojumu pasūtītāju un to saņēmēju, un pasūtījuma kvalitatīvai izpildei.

Apstiprinot https://www.rigasziedi.lv lietošanas noteikumus, lietotājs piekrīt saņemt aktuālo informāciju un jaunumus par īpašajiem piedāvājumiem, izmaiņām un veikala preču klāsta papildinājumiem ne biežāk kā reizi 30 dienās.

Strīdi un pretenzijas.

Visi strīdi un pretenzijas tiek risinātas savstarpēju pārrunu ceļā ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas. Pretenzija ir jāiesniedz rakstveidā, sūtot uz e-pasta adresi birojs@rigasziedi.lv. Ja strīdu neizdodas atrisināt pārrunu ceļā, tas risināms Latvijas Republikas tiesā likumos un tiesiskajos aktos noteiktajā kārtībā.

Īpašos gadījumos, Rigasziedi.lv patur tiesības vienpusēji anulēt pasūtījumu un atgriezt naudu  maksātājam. 

 • Gadījumos kad nav iespējams sazināties ne ar pasūtītāju, ne ar saņēmēju.
 • Gadījumos, kad ir pamatotas aizdomas, ka maksātājs veicis neatļautas darbības ar maksāšanas līdzekļiem.

Rīgas Ziedi atlaižu kodu lietošanas noteikumi.

Rīgas ziedi interneta veikalā tiek lietoti atlaižu kodi. Atlaižu kods ir ciparu un/vai simbolu kombinācija, kas procentuāli samazina pasūtījuma cenu.

 • Atlaižu kodiem ir procentuāla vērtība.
 • Atlaižu kodi tiek piešķirti Rīgas Ziedi pastāvīgajiem klientiem savstarpēji vienojoties ar RigasZiedi.lv administrāciju.
 • Atlaižu kods var būt vienreizējs vai uz noteiktu termiņu, maksimālais koda darbības laiks ir 6 (seši) mēneši.
 • Lai izmantotu atlaižu kodu nepieciešams:
  a) Izvēlēties produktu Rīgas Ziedi mājaslapā.
  b) Pēc produkta izvēles ievietot to grozā un spiest noformēt pasūtījumu.
  c) Ievadīt atlaides kodu tam paredzētajā laukā
 • Produkta vērtība tiks samazināta uz atlaižu koda pamata.
 • Rīgas Ziedi ir tiesīgs ierobežot konkrētu atlaižu kodu skaitu.
Atpakaļ

© Copyright RigasZiedi.lv - Ziedu piegāde