Zvanīt: +371 22022229
Aizvērt

Sīkdatņu cookie lietošana

Mūsu lapa izmanto sīkfailus (cookies), lai saglabātu informāciju par Jūsu veiktajām darbībām lapā un nodrošinātu Jums ērtu lapas attēlojumu. Vai piekrītat sīkfailu saglabāšanai?
Ziedu piegāde, info tālrunis: +371 22022229 birojs@rigasziedi.lv
27. septembris, Vārda dienu svin:
Ādolfs, Ilgonis

Privātuma politika

SIA "Stratēģija 2020" Personas datu apstrādes noteikumi

Spekā no 25.05.2018

Šajos Personas datu apstrādes noteikumos, turpmāk tekstā – Noteikumi–, ir aprakstīta kārtiba, kāda SIA "Stratēģija 2020" apstrādā personas datus.
šie Noteikumi ir piemērojami, ja Klients izmanto, ir izmantojis vai ir izteicis velēšanos izmantot SIA "Stratēģija 2020" sniegtos pakalpojumus, vai ir citā veidā saistīts ar SIA "Stratēģija 2020" sniegtajiem pakalpojumiem, tai skaitā attiecības ar Klientu, kas nodibinātas pirms šo Noteikumu spekā stāšanās.

1.Personas datu apstrādes definīcija.

 • Klients ir jebkura fiziska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus SIA "Stratēģija 2020" sniegtos pakalpojumus vai ir jebkādā citā veidā saistīts ar tiem.
 • Personas dati ir jebkura ar Klientu tieši vai netieši saistīta informācija.
 • Apstrāde ir jebkura ar Personas datiem veikta darbība (tai skaitā vākšana, ierakstīšana reģistros un grāmatvedības uzskaites programmā, glābašana, mainīšana, saziņa, pieprasījumu veikšana, u.tml.).

2.Personas datu kategorijas.

 • Identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta dati (piemēram, pase, ID karte), bankas konta numurs.
 • Kontaktinformācija, piemēram, adrese, talruņa numurs, e-pasta adrese, saziņas valoda.

3.Personas datu apstrādes mērķi un pamats.

 • 3.1. Lai nodrošinātu kvalitatīvu klienta pasutījuma izpildi un pasutīto preču piegādi uz klienta noradīto adresi, tadā veidā nodrošinot abpusēju līgumsaistību izpildi.
 • 3.2. Lai veiktu grāmatvedības uzskaiti atbilstoši Latvijas Republikas likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
 • 3.3.Lai realizētu uzņēmuma likumiskās intereses, ievērojot datu subjekta pamattiesības un brivības.
 • 3.4. Personas dati var tikt nodoti trešajām personām parādu piedziņas veikšanai.
 • 3.5.Informatīvu materiālu nosūtišanai uz e-pasta adresi, ja klients ir piekritis to saņemšanai.

4.Piekļuve personas datiem un to glabāšana.

 • 4.1.Personas dati tiek uzglabāti grāmatvedības uzskaites programmā un ir aizsargāti ar drošu paroli.
 • 4.2. Personas dati ir pieejami SIA Rīgas Ziedi darbiniekiem darba uzdevumu veikšanai un pasūtijumu izpildei.

5.Datu izpaušana.

Dati var tikt izsniegti tiesībsargajošam iestādem pamatojoties uz kompetentas valsts amatpersonas likumīgu pieprasījumu.

6.Personas datu glabāšanas ilgums.

Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams klienta pasūtijumu izpildei. Personas datu glabāšanas periods paredzēts saskaņā ar likumā “Par grāmatvedību” noteiktajiem termiņiem.

7.Personas datu subjekta tiesības.

Fiziskām personām ir tiesības pieprasīt un parbaudīt jebkādus ar sevi saistītus personas datus, pieprasīt, izlabot, dzest vai papildināt nepareizi norādītos datus, aizliegt izmantot savus datus mērķiem, kas nav saistīti SIA "Stratēģija 2020" pakalpojumu sniegšanu, kā arī citās normatīvajos aktos paredzētas datu subjekta tiesības.

Atpakaļ

© Copyright RigasZiedi.lv - Ziedu piegāde